Azure Subscription Environment Report – v1.0

Kendi sorularımın cevaplarıyla harmanladığım, danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerimin çoğunda ihtiyaç duyduğum scripti tanıtmak istiyorum. Şimdilik, geliştirdiğim Powershell Script sadece Azure Service Manager ( Classic deployment) modelinde bulunan kaynaklarınızı HTML olarak raporlamanızı sağlıyor.

030816_2122_AzureSubscr1.png

Versiyon 1.0 olarak adlandırdığım bu script ile HTML olarak çıkan rapor içerisinde sırasıyla aşağıdaki kaynakların raporlarını bulabilirsiniz.

  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Endpoints
  • Storage Account ( Redundancy Details )
  • Virtual Network ( Network, Subnet )
  • Traffic Manager
  • Azure Automation Job ( Job State )

030816_2122_AzureSubscr2.png

Yukarıda görüldüğü gibi Powershell Script şu şekilde kullanılmaktadır.

Get-AzureEnvironmentReport.ps1 –HTML” parametresi ile script çalıştırıldığı zaman, script içerisinde girilen Azure Account bilgileri ile bağlanıp kaynaklarınız hakkında rapor üretecektir. Eğer girmiş olduğunuz Azure hesabınızda birden fazla Subscription içerisine yetkiniz var ise karşınıza GridView ekranı gelip seçimde bulunmanızı isteyecektir. Rapor otomatik olarak çıkan raporu sizlere çağırıyor olacak fakat kaydedilen lokasyon “C:\Report\AzureEnvironmentReport.html” olduğunu söylemekte fayda var.

030816_2122_AzureSubscr3.png

Script çalışma süresi kaynakların detaylarını ve sayısına göre değişebiliyor. Yakın zaman içerisinde Script içerisinde oldukça fazla güncellemeler geleceğini söylemek istiyorum. Bu script Azure Automation içerisine entegre edip, belirli zaman aralıkları ile Schedule bir şekilde otomatik raporlar gönderip Azure üzerinde hizmet veren kaynaklarımızın kolayca monitoring işlemlerinin yapılmasını sağlamak şimdilik hedeflerim arasında yer alıyor. Bununla beraber Azure Resource Manager bizlere sağlamış olduğu esneklikleri de ( Billing, RBAC, Tag) gibi detaylarına aktarmak önceliklerim arasında olduğunu söylemekte fayda var.

030816_2122_AzureSubscr4.png

Download