Virtual Machine Endpoint Reports on Azure

Bir önceki yazımızda Powershell ile Microsoft Azure üzerinde barındırdığımız sanal makinalarımız için raporlar alarak, Sanal Makinaların durumlarını ve bağlantı bilgilerini HTML yada CSV formatında gördük.

Bu yazımızda ise Sanal Makinalarımızın dışardan erişimleri için açılan “EndPoint” yapılandırmalarını Powershell Console, HTML yada CSV olarak görmemizi sağlayan fonksiyon geliştirdim. Geliştirmiş olduğum fonksiyonun üç şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz sırasıyla bunlara beraber bakalım.

Geliştirmiş olduğum fonksiyonun adı : Export-AzureVMEndPoints

Powershell Console Report

EndPoint1Yukarıda ilgili fonksiyonu kullanarak Console üzerine sonuçlar alabilirsiniz.

HTML Report

EndPoint2
Fonksiyonu “-ExportHTML” parametresi ile çalıştırdığınız zaman HTML olarak rapor karşınıza gelecektir.

EndPoint3

CSV Report

EndPoint4Fonksiyonu “-CSVReport” parametresi ile çalıştırdığınız zaman CSV olarak rapor karşınıza gelecektir

EndPoint5

Download