Skip to main content

Custom Resource Providers ve Azure Function Kullanım Örnekleri – Bölüm 2

· 5 min read
Hasan Gural

Bir önceki yazımızda Custom Resoırce Providers kavramını tanımlamak ve ona bağlı olan komponentleri anlamak ile ilgilenmiştik. Bu yazımızda ise, Custom Resource Providers tanımlamasının nasıl olduğundan bahsediyor olacağız.

Custom Resource Provider nasıl tanımlanır?

Custom Resource Providers, Azure ile endpoint (Azure Function) arasında karşılıklı ilişkileri tanımlayan bir listedir. Bu karşılıklı tanımlamalar Azure'un herhangi bir endpoint ile nasıl etkileşime girmesi gerektiğini açıklar. Custom Resource Provider'lar bir proxy gibi davranır ve belirtilen endpoint için gelen istekleri alır ve yanıtları onlara iletir. Bu kısımda endpoint arkasında çalışan bizim geliştirdiğimiz bir adet Powershell Core yazılmış Script olduğunu düşünelim ve onu Azure Function hizmetine deploy edip, endpoint olarak kullanacağız Azure Function olmasının sebebi tamamen Azure Servislerinden faydalanmak. Bir Custom Resource Provider iki tür sözleşme/tanımlar modeli belirtebilir bunlar sırasıyla;

  • resourceTypes
  • Actions

Bunlar endpoint tanımlarını belirtirken kullanılır ve her ikiside farklı API özellikleri bizlere sunar ve onlar aracılığıyla etkileşim içine geçilebiliriz.

  • name,
  • routingType
  • endpoint.

Yukarıda gördüğünüz, bir endpoint tanımının alması gereken öznitelikler yani propertyleri görebilirsiniz. Bu property'lerin ne iş yaptıklarına kısaca göz gezdirelim.

Tablo içerisinde bahsettiğimiz ve yukarıda ki örnek JSON dosyası içerisinde sıradan bir Endpoint tanımlasını nasıl yapmamız gerektiğinden bahsettik. Şimdi ise bu endpoint tanımlasını Azure Resource Manager içerisinde nasıl kullanabileceğiz ve nasıl Custom Resource tanımlası yapabiliriz buna beraber bakalım. Öncelikle Custom Resource için Resouce Types anlaşma/tanım özelliğini kullanılım. Aşağıda gördüğünüz tanımın temelinde bize yeni bir API sunar ve tüm operasyonunda RESTful özelinde Create, Read, Update, Delete (CRUD) yöntemlerini ortaya koyar ve destekler.

Yukarıdaki tanımladığımız JSON içerisinde artık Azure API bu detayları gönderdikten sonra Custom Resource ile nasıl iletişime geçeceğini ve eklenen API Detayları aşağıda bulabilirsiniz. Girdiğiniz resourceType adına göre Azure REST API gerekli CRUD işlemleri için API tanımlamaları yapılacaktır. ResourceType olarak kullanılan Custom Resource Provider tipinde yapılan istek sonrası endpoint kesinlikle Id, Name ve Type göndermelidir. Bunlar sırasıyla,

  • Id: "/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.CustomProviders/resourceProviders/{customResourceName}",
  • Name: "{customResourceName}",
  • Type: "Microsoft.CustomProviders/resourceProviders/{resourceTypeName}"

Bunların detaylarını geliştirmiş olduğum Powershell code bloğu içerisinde bulabilirsiniz. Return Response olarak bu değerleri geriye dönmeniz gerekiyor, Deployment sürecinin başarılı tamamladığını anlatmak için Azure API tarafına göndermeniz şart.

Custom Resource Provier için Custom Actions nasıl tanımlanır?

Daha öncede söylediğimiz gibi iki adet farklı karşılıklı anlaşma modelimiz var idi. Bunlardan diğeri olan Custom Actions en basit haliyle, Custom Resource Provider tanımlamasını yaptığımız zaman Azure bize, Action için bir Rest API sunar ama sadece Post methodunu destekler. Yazı serimiz boyunca ResourceType tanımı üzerinde yoğunlaşıp onu kullanarak endpoint kullanımı gerçekleştireceğiz.

Yukarıdaki örnekte bir Actions tanımlaması Custom Resource Providers için görebilirsiniz. Bu tanımlama ile bahsettiğim gibi, Custom Resource Providers için RESTful operasyona denk gelen aksiyonları belirtip endpoint talepleri iletebileceğiz. Tanımlanan Actions ile aşağıdaki API Detayları elde edilebilir.

Actions olarak kullanılan Custom Resource Provider tipinde yapılan istek sonrası endpoint kesinlikle aşağıda bulunan geçerli tipte veriler döndürmelidir. Bunlar sırasıyla,

  • Content tipi: "application/json; charset=utf-8" olmalı.
  • Geçerli bir JSON formatında, object array.

Custom Resorce Provider özelinde Resource Type ve Actions tipinde farklı karşılıklı anlaşma modellerinin nasıl yapılacağını gördük, aralarındaki farklılıklardan bahsettik ve artık ön gereksinimlerimize geçebiliriz.

Azure Functions hizmetine ihtiyacımız var çünkü bizim için bir endpoint gibi davranıp Custom Resource Provider tarafından gelen eylemleri işleyip Azure Function içerisinde çalışan Powershell Function veya Script artık nasıl bir süreç yönetmek istiyorsanız sizin isteğiniz doğrultusunda aksiyon almasını sağlayacağız. Makale içerisinde sizleri Azure Function nasıl oluşturulur, neler yapmanız gerektiğini bilmenize gerek kalmadan kendi gitHub hesabım üzerinden Azure Resource Manager Template'lerine erişebilir ve hızlıca kendi ortamınıza dağıtabilirsiniz. Bu yüzden Azure Function nasıl oluşturacağım, nelere dikkat etmem gerekiyor gibi sorunlara sizi boğmadan Azure Function oluşturmak için aşağıdaki adımları seyrederseniz çok hızlı bir şekilde Custom Resource Provider için bir endpoint tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz.

Azure Function Dağıtım adımları için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

Gördüğünüz gibi Deploy to Azure butonuna bastığınız zaman sizler için yayınladığım Azure Function hizmetini deploy ediyor olacak. Function içerisinde geliştirdiğim, StartContainer isimli Function job tanımlanmış olacak. Bu sayede bunu Custom Resource Provider kullanabilirsiniz. Deployment başarılı olduğu zaman sizin için bir Deploy ettğiniz Function adında bir adet App Registration oluşturacak ( Service Principal Account ) bunun demo ortamı için azure hesabınıza yetkilendirmesini yapmanız gerekmektir. Daha fazlası için gitHub sayfamı takip edebilirsiniz. Özetle bu function depoy ederek, endpoint tanımlamasının bir şablon halinde hesabınıza dağıtarak kullanmaya başlayacaksınız.

Aşağıdaki paylaştığım Azure Function içerisinde Powershell Core ile geliştirmiş olduğum bir kod bloğu var, yaptığı işi kısaca özetlemek gerekir ise gelen talep doğrultusunda bir adet container oluşturup console içerisine birşeyler yazdırmak. Tahmin edebileceğiniz gibi bunu zaten Azure Resoırce Manager Templateleri ile yapabiliyoruz ama burada vermek istediğim örnek tamamen sizin hizmetinize özel geliştirmiş olduğunuz Custom Resource Provider için belirli bir nitelikler göndererek ( endpoint'e yani Azure Function uç noktasına) bu değerler Azure Function tarafından işlenip sizin için bir aksiyon almasını sağlamak. Yani özetle Azure deneyimini bozmadan, Azure Resource Manager üzerinden abonelik içerisinde Custom Resource Provider register edip, sadece talep edilen propertyleri göndermek olacak. Aşağıda bulunan kod bloğunu incelediğiniz zaman request edilen container adında hızlıca bir ACI oluşturup console üzerine birşeyler yazıyor olacak.

Bir sonraki yazımızda Azure Function ve Custom Resoırce Provider için yapmamız gereken yapılandırmalara devam edeceğiz.