Skip to main content

45 posts tagged with "PowerShell"

View All Tags

· 3 min read
Hasan Gural

In the first part of our article series, we tried to understand the Azure Resource Graph service. Now with executing sample queries, let's try to detail and implement them. For example, let's suppose that we have a scenario like this: an organization with up to 500~ Azure Subscriptions that one person manages. And this person has to list all of the storage accounts.

We mentioned plenty of different ways to complete the scenario above before. If you wish, you can access this information from Azure Portal or use the Get-AzStorageAccount cmdlet on PowerShell by visiting every subscription. Of course, there is an easier way, and it is using Azure Resource Graph Query. Let's try this to get information in a more accessible way.

· 3 min read
Hasan Gural

With this article, we will start an article series that will cover Azure Resource Graph and the particular features that make it different. You might never used or you might have never heard Azure Resource Graph before, but you will have a grasp of it with this article series. In this series, we will try to create and improve solutions that needed for real scenarios. Now without getting into detail, let's jump into our article.

What is Azure Resource Graph?

We can define Azure Resource Graph as an Azure service extension of Azure Resource Manager for absolute beginners. To answer what it provides and why we should use it, we need to look at the examples like the actions that we can execute in subscriptions in our organization by using Azure Resource Graph. These examples are:

· 4 min read
Hasan Gural

In the last article of our series, we will try to access the endpoint of Pipelines, and we will list pipelines expressions of all projects.

First of all, we need to look at the list of endpoint types down below.

Operation types for Pipelines

Operation NameOperation Detail
CreateCreate a pipeline.
GetGets a pipeline, optionally at the specified version
ListGet a list of pipelines

· 4 min read
Hasan Gural

In our previous article, we did some pre-coding to access Azure DevOps REST API. We got all the projects of a DevOps Organization as a list by executing an elementary request. Now, we should enlarge our knowledge with further examples.

Let's do an example where we try to access all the repositories as a list in an Azure DevOps Project. This is how the repository list looks from the interface of the AzDo.

· 4 min read
Hasan Gural

In this article series, we will focus on how and why Azure DevOps API can be usable with Powershell with emphasizing critical details in the latter parts. Before heading to the article, it is vital to notice that this article series requires a solid understanding of REST API. With the REST API's page down below, you can access all the endpoints and create requests with necessary methods such as GET, POST, PATCH

AzDo Rest API Documentation

· One min read
Hasan Gural

Azure Custom Resource Provider kullanım örneklerini blog üzerinde uzun bir seri ile paylaşmıştık. Fakat GitHub üzerinde belirttiğim repository üzerinden devamlı bir şekilde güncel tutmaya özen göstereceğim. Eğer talep ederseniz sizde Pull Request gönderip kendi Custom Resource Provider'larınızı paylaşırsanız örnekleri tek noktada toplayabileceğimiz bir yere sahip oluruz. Daha fazlası için aşağıdaki GitHub Repository incelemenizi tavsiye ederim.

https://github.com/hasangural/CustomResourceProvider

· 6 min read
Hasan Gural

Bir önceki yazımızda Visual Studio Code üzerinde ilk fonksiyonumuzu oluşturduk. Hatırlarsanız fonksiyonumuzun adı getResourceStatus olarak belirlemiştik. Fonksiyon bize Azure sanal sunucuların hakkında anlık raporlar (html output olarak) üretmesini sağlamak temel hedefi idi. Bu fonksiyon RESTful isteklerin kabul ediyor olacak ve istediğimiz zaman abonelik içerisinde bulunan sanal sunucuların yapılandırma bilgilerini anlık ve her yerden bir web request ile raporlayabileceğiz.

Fonksiyonumuzu deploy etmeden önce bildiğiniz gibi Azure Subscription içerisine Azure Function App deploy etmemiz gerekiyor. Bunu dilerseniz Azure Portal, ARM Template, VSCode, Powershell yapabilirsiniz. Bu yazı içerisinde size aşağıdaki Powershell Script'ini takip ederek Azure Function App oluşturmanızı yardımcı olacak olan kod bloğunu paylaşıyorum.

· 6 min read
Hasan Gural

Artık ilk Event-Based Automation çözümümüzü beraber geliştirebiliriz, senaryomuzu basit ve anlaşılır yapmak için hemen beraber belirleyelim. Başlangıç seviyesi için kesinlikle basit bir senaryodan ilerleyeceğiz. Örneğin, Azure Function 'HTTP' trigger (tetikleyicisini) kullanarak parametrik olarak gönderilen sanal sunucunun adına göre Azure Function bizim için HTML bir Report oluşturmasını isteyelim. Giriş yazımızı hatırlarsanız, o kısımda 'HTTP' kullanırsak bize bir RESTful HTTP uç noktaları sunar API gibi davranacağından bahsetmiştik. Şimdi ön gereksinimlerimiz neler bunlara bir göz gezdirelim.

· 5 min read
Hasan Gural

Fonksiyonlarımız için ne tür Triggers ( tetikleyiciler) kullanabileceğimizden bahsettik ve örneklerini anlattık. Şimdi hız kesmeden Bindings (tam türkçeye çeviremiyorum. Bağlar/Bağlantılar) kavramına açmak istiyorum. Bindings size fonksiyonunuz içerisinden verilere bağlanmanız için bir yol veya yöntem için yardımcı olurlar. Bir önceki yazımızda bildiğimiz gibi Triggers ( tetikleyicilerin ) bize geliştirdiğimiz fonksiyonun hangi servisler tarafından tetiklenebileceğini söyleyebiliyorduk. Örneğin, Azure Queue Servisi ile fonksiyonunuz tetiklenmesini ( yani çalışmasını/aksiyon almasını ) sağlayabiliyoruz. Fakat bu tetiklemeden sonra Storage Queue servisinden gelen veri bizim için fonksiyonun içerisindeki parametreye atanıyor. Bindings kullanmak zorunda değiliz fakat kullanma senaryomuzu biraz daha açmak ister isek, Storage Queue'den bir mesaj geldiği zaman tetiklenecek olan Azure Fonksiyonumla beraber Storage Table tuttuğum transcation verileriminde bindings kullanarak bir parametreye atanması sağlayıp, daha sonra bu verileri karşılaştırabilir ve fonskiyonumun onun sonuca göre çalışmasını sağlayabilirim. Bindings tamamen isteğe bağlıdır. Bu yüzden karşımıza farklı Bindings türleri çıkıyor olacak. Bir önceki yazımızda herhangi bir kod yazmadan tetikleyen servise erişmemizi sağlayacağından bahsetmiştik. Bindings sayesinde yine farklı servislere kod yazmadan erişip bir parametreye atayıp veriler elde edebilir ve onları değerlendirebiliriz.

· 5 min read
Hasan Gural

Öncelikle bu yazı serisine başlamadan şunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum, yazı içerisinde geçen Azure servislerin detaylı bir biçimde neler yaptığını anlatmayı düşünmüyorum. Bunları anlamak ve kavramak için internet üzerinde örn:'Microsoft Docs' sınırsız kaynaklara erişme şansınız var. Genel anlamıyla servislerin nerede, ne zaman ve niçin kullanılması gerektiğine değinip servisleri sırası geldikçe ve kullanıma başladıkça sizinle paylaşıyor olacağım. Bu servisleri kullanırken temel veya yüzeysel bir açıklama görebilirsiniz. Fakat bu yazı serisinin temel amacı Serverless hizmetlerini kullarank ve bunlar ile beraber Cloud veya Hybrid otomasyonunun nerelere doğru yelkenler açtığını, son olarakta Powershell Core'un tüm Azure Serverless hizmetlerinde ne/nasıl bir şekilde aktif şekilde röl aldığını anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağım.